Jak można wspierać osobę z borderline?

Zaburzenia osobowości borderline wiążą się z dużym stresem nie tylko dla osoby, która boryka się z tym problemem, ale również dla jej otoczenia. Niestabilność emocjonalna, impulsywność, brak zaufania do innych i zachowania autodestrukcyjne odbijają się w znaczniej mierze na codziennym funkcjonowaniu całych rodzin, rzutując jednocześnie na relacje społeczne osób z BPD. Jak działać skutecznie, by pomóc im w opanowaniu objawów schorzenia? Najważniejsze informacje w tym zakresie zebraliśmy w krótkim poradniku.

Jak zrozumieć osobę z zaburzeniami borderline?

Aby nieść wsparcie osobie, borykającej się z zaburzeniami borderline, warto najpierw poświęcić nieco czasu, by zdobyć rzetelną wiedzę o BPD (Borderline Personality Disorder). Kompleksowe informacje, związane z istotą problemu, będą stanowiły podstawę w wypracowaniu właściwego modelu postępowania. 

 

Osobowość borderline wiąże się bowiem z utrudnionymi relacjami, na które wpływ mają m.in. codzienne frustracje, wybuchy złości i niestabilność emocjonalna. Właściwa reakcja otoczenia pozwala z kolei zminimalizować ryzyko pojawiania się destrukcyjnych zachowań. Świadoma postawa wobec BPD umożliwia również wypracowanie prawidłowych zasad funkcjonowania rodziny, a zrozumienie istoty problemu zwiększa szansę na budowanie zdrowych relacji pomiędzy jej członkami.

Od czego rozpocząć budowanie relacji? 

Każda relacja powinna opierać się na szacunku i zrozumieniu. Dotyczy to również osób z zaburzeniami borderline, zwłaszcza że u ich podłoża może leżeć brak poczucia bezpieczeństwa i traumy, wyniesione jeszcze z okresu dzieciństwa. Szacunek i zaufanie są niezwykle istotne w procesie leczenia, do którego warto również namówić bliską osobę. 

 

Jedną z ofert takiego wsparcia znaleźć można na stronie prowadzonej przez psychologa i psychoterapeutę z wieloletnim doświadczeniem – Katarzynę Stefaniak. Skorzystanie z psychoterapii pozwala w znacznej mierze na odrzucenie skrajności w postrzeganiu siebie i innych, zlikwidowanie poczucia osamotnienia i wniesienie spokoju do codziennej egzystencji osoby z BPD oraz jej bliskich. Sprawdź, gdzie możesz skontaktować się z psychologiem lub psychoterapeutą:

 

Psycholog, psychoterapeuta Katarzyna Stefaniak

Polna 3a lok. 25
00-622 Warszawa
Tel. 500 831 957
www: https://psychoterapia-polna.warszawa.pl/

W jaki sposób reagować na wybuchy emocji?

Wybuchy emocji, nieproporcjonalne do zaistniałej sytuacji, to jeden z istotnych objawów w trakcie diagnozy BPD. O innych przejawach zaburzenia przeczytać możesz po przejściu na stronę zaburzenia typu borderline, gdzie wymieniono jeszcze kilka zachowań, na podstawie których rozpoznawana jest osobowość borderline. Skuteczne reagowanie na skrajne emocje powinno z kolei opierać się na kilku niezwykle istotnych zasadach. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim:

  • oddzielenie emocji własnych i osoby z zaburzeniami – wchłanianie emocji zaburzonej osoby utrwala w niej negatywne zachowania,
  • obrona swojego zdania i poglądów, 
  • skupienie się na świadomym oddychaniu, by nabrać dystansu do zaistniałej sytuacji,
  • wyeliminowanie skrajnego postrzegania – osoby z zaburzeniami borderline postrzegają wszystko w skrajny sposób (np. dobre-złe, wszystko-nic). Warto więc otworzyć się na różne alternatywy, by nie dopuścić do takich zachowań również u siebie.

Jak wprowadzić zdrowe ograniczenia?

Wzajemne obwinianie się i poczucie bezradności wobec narastających problemów tworzą błędne koło, z którego bardzo trudno się wydostać. Dlatego też wsparcie dla osoby z zaburzeniami borderline powinno opierać się na wypracowaniu zdrowych ograniczeń oraz wprowadzeniu granic, które pomogą w budowaniu prawidłowych relacji. Takie ograniczenia można sprowadzić przede wszystkim do:

  • budowania poczucia odpowiedzialności za swoje zachowania u osoby z borderline,
  • wyznaczanie limitów akceptowalnych zachowań, 
  • jasne, a zarazem konsekwentne wyznaczenie swoich granic.

Jak reagować w sytuacji zagrożenia? 

W budowaniu relacji z osobą z borderline ważny jest szacunek zarówno dla niej, jak i dla samego siebie. Niezwykle istotne jest więc, by podkreślać wiarę w jej możliwości, związane z panowaniem nad własnymi reakcjami, ale również nie pozwolić na krzywdę i cierpienie swoją i swoich bliskich. Dlatego też warto jasno wyrażać swoje uczucia, stawiając przy tym wyraźne granice: np. proszę, byś przestał stosować wobec mnie obraźliwe słowa. 

W tym kontekście niezwykle istotny będzie również wybór odpowiedniego czasu na poważne rozmowy. Z pewnością nie będzie to moment silnych emocji i wściekłości lub – wprost przeciwnie – poczucia skrajnego osamotnienia i odrzucenia. Jednocześnie należy również pilnie skontaktować się ze specjalistą w momencie rosnącego zagrożenia próbą samobójczą, które u osób z zaburzeniami borderline zdarzają się wyjątkowo często.