Ile kosztuje korekta tekstu jednej strony?

Chociaż cenniki korekty są zwykle przejrzyste, mogą być one – ze względu na znajdujące się w nich specjalistyczne sformułowania – niejasne dla wielu osób. W naszym artykule postaramy się więc przedstawić najważniejsze pojęcia, używane przez korektorów i redaktorów. Podamy również informacje na temat kosztów korekty oraz czynników, od których są one uzależnione.

Czym korekta różni się od redakcji tekstu?

Zacznijmy od wyjaśnienia podstawowej kwestii – redakcja nie jest tym samym co korekta. Pierwsze z wymienionych pojęć oznacza ingerencję w strukturę tekstu w celu uczynienia go bardziej przystępnym dla czytelnika. Korekta służy z kolei jedynie poprawie błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych i technicznych. Oczywiście bardzo często można spotkać się z ofertami łączonymi, obejmującymi zarówno prace redakcyjne, jak i korektę. Przykład taki zobaczyć można na stronie Profesjonalna korekta i redakcja tekstu – oferta, należącej do cenionej w obu tych dziedzinach specjalistki. Warto zwrócić uwagę na fakt, że zlecając jednej osobie zarówno prace redakcyjne, jak i korektę, można zwykle liczyć na duże zniżki.

Jakie prace dodatkowe może wykonać korektor?

Bardzo często w cenniku korektora i redaktora znajdziemy też tzw. beta reading. Pod nazwą tą kryje się usługa, polegająca na przeczytaniu przygotowanego tekstu i wyrażeniu opinii na jego temat. Pomoc tego typu oferuje na przykład beta reader Ewelina Biernaś, zajmująca się również mentoringiem pisarskim. Charakter podobny do beta readingu ma redakcja językowo-literacka. Obejmuje ona – oprócz klasycznych prac redakcyjnych – przedstawienie wskazówek, które mogą pomóc w doskonaleniu warsztatu pisarskiego.

Rodzaje korekty tekstu

Cennik samej korekty może uwzględniać różne jej rodzaje. Najczęściej wymienia się:

  • korektę językową, która wychwycić ma błędy gramatyczne, stylistyczne, interpunkcyjne oraz ortograficzne;
  • korektę techniczną, skupiającą się na elementach takich jak ustawienia marginesu, nagłówki, interlinie, wcięcia akapitowe i dialogowe.

Istotnym kryterium podziału jest też moment, w którym przeprowadzane są prace korektorskie. Patrząc pod tym kątem, można wyróżnić korektę przed składem (zazwyczaj wykonuje się ją bezpośrednio po zakończeniu prac redakcyjnych) i po składzie. Zwykle każde z wymienionych wyżej działań wyceniane jest w inny sposób.

Jak wyceniane są usługi korekty i redakcji tekstów?

W cennikach osób i firm, zajmujących się korektą, znajdziemy też fachowe pojęcia, dotyczące objętości tekstu. Zazwyczaj określa się ją poprzez podanie ilości znaków ze spacjami (ZZS). Jednostkami, w których wycenia się pracę korektora i redaktora, są:

  • znormalizowana strona (jest ona równa 1800 ZZS);
  • arkusz wydawniczy (zawiera on 40000 ZZS).

Cena korekty jednej strony tekstu uzależniona jest więc w praktyce od ilości znaków, które się na niej znajdują. 

Od czego zależy cena usług korektora?

Oczywiście objętość tekstu nie jest jedynym elementem, uwzględnianym przy wycenie prac korektorskich i redakcyjnych. Do innych, często branych pod uwagę czynników, należą:

  • rodzaj tekstu – im bardziej specjalistycznej wiedzy wymagać będzie praca nad nim, tym wyższa będzie stawka korektora lub redaktora;
  • termin wykonania prac – co oczywiste, usługa ekspresowa będzie droższa;
  • materiały dodatkowe – cena wzrośnie, jeżeli korektorowi powierzymy sprawdzenie bibliografii, tabel czy rysunków;
  • liczba czytań – zwykle istnieje możliwość zamówienia jednokrotnej lub dwukrotnej lektury tekstu przez korektora (druga z wymienionych opcji jest droższa, jednak daje większą pewność wychwycenia ewentualnych błędów).

Co do zasady korektorzy oferują też zniżki – można na nie liczyć na przykład w sytuacji, gdy nawiążemy z nimi długofalową współpracę.

Ile kosztuje korekta jednej strony tekstu?

Ceny prac redakcyjnych i korektorskich podawane są zwykle w widełkach. W roku 2024 za usługi takie zapłacimy:

  • w przypadku redakcji – od 180 do 220 zł za arkusz wydawniczy;
  • w przypadku korekty – od 90 do 110 zł za arkusz wydawniczy.

Trzeba pamiętać, że teksty o objętości mniejszej niż 40000 ZZS wyceniane są zazwyczaj indywidualnie