Arteterapia wykorzystuje w procesie terapeutycznym różne formy sztuki. W ostatnich latach jej popularność nieustannie rośnie, a efekty takiego oddziaływania zaskakują nawet największych sceptyków. Aby jednak były one satysfakcjonujące, konieczne jest pełne zaangażowanie nie tylko pacjenta, ale również i arteterapeuty. Jak zostać specjalistą od terapii sztuką i na czym polega jego praca?

Kim jest arteterapeuta?

O terapeutycznym wymiarze sztuki wiedziano już w starożytności. Dziś arteterapia cieszy się coraz większym zainteresowaniem, jako skuteczna forma wsparcia osób z różnego rodzaju problemami – psychicznymi, fizycznymi czy emocjonalnymi. Ogromną rolę w procesie terapeutycznym odgrywa tutaj arteterapeuta, czyli osoba, wykorzystująca sztukę w terapii osób z zaburzeniami o różnym podłożu. Taki specjalista odpowiada nie tylko za planowanie przebiegu terapii i dobór odpowiednich metod i technik, ale również za:

  • nawiązanie relacji terapeutycznej z podopiecznym,
  • diagnozowanie jego problemów,
  • bieżące monitorowanie przebiegu terapii oraz dokumentowanie jej efektów.

Na mocy rozporządzenia, wydanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2014 r., arteterapeuci dołączyli do grona zawodów, wykorzystujących w swojej pracy niekonwencjonalne metody terapii. 

Jak zostać arteterapeutą?

Rosnące zainteresowanie arteterapią sprawia, że coraz więcej osób chce rozwijać swoją zawodową karierę w tym właśnie kierunku. W polskim prawie zawód arteterapeuty nie został jednak w pełni uregulowany. W praktyce oznacza to, że specjalista od terapii sztuką nie musi posiadać uprawnień psychologicznych. Jeśli jednak chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wygląda kurs arteterapii online, zajrzyj na proponowaną stronę, gdzie znajdziesz wiele istotnych informacji o zagadnieniach, poruszanych w trakcie nauki. 

Należy podkreślić bowiem, że choć obowiązujące prawo nie nakłada na arteterapeutę obowiązku posiadania stosownego wykształcenia psychologiczno-pedagogicznego, tylko rzetelna wiedza i umiejętności pozwolą na osiągnięcie zamierzonych efektów terapii. Specjalistyczne kursy i szkolenia z arteterapii wymagane są również w trakcie rekrutacji w wielu placówkach. 

Jaka jest rola arteterapeuty w terapii przez sztukę?

Arteterapeuta pełni niezwykle istotną funkcję w procesie terapeutycznym. To właśnie on diagnozuje problemy podopiecznych, dociera do ich źródła i stara się je rozwiązać. Dzięki wnikliwej obserwacji możliwe staje się opracowanie planu arteterapii oraz jego wdrożenie, w celu uzyskania poprawy jakości życia u pacjenta, borykającego się z różnego rodzaju problemami. 

Ważną rolą arteterapeuty będzie też odpowiedni dobór środków i metod oddziaływania. Jest to niezwykle istotne, bowiem sztuka może być interpretowana w różnorodny sposób – od ekspresji plastycznej i muzycznej, przez biblioterapię, sztuki teatralne, ruch czy taniec. Arteterapeuta towarzyszy pacjentowi w procesie tworzenia, zachęca, prowadzi obserwację i odczytuje informacje, dokonując ich analizy, ale nie ingeruje w tworzenie, by nie zaburzać swobodnej ekspresji podopiecznego. 

Czym powinien cechować się dobry arteterapeuta?

Ta forma terapii w głównej mierze opiera się na pracy z pacjentem. To właśnie dlatego specjalista z dziedziny arteterapii powinien posiadać cechy osobowości, ułatwiające nawiązanie właściwych relacji, opartych na empatii, zaufaniu i szacunku. Osoba, wybierająca terapię przez sztukę, jako drogę swojego rozwoju zawodowego, powinna być również:

  • odporna na stres i gotowa do pracy z dużym obciążeniem psychicznym,
  • spostrzegawcza, by zauważyć zmiany w zachowaniu podopiecznych czy też emocje, towarzyszące im w procesie twórczym,
  • kreatywna, by w pełni wykorzystać potencjał sztuki w procesie terapeutycznym,
  • cierpliwa – nie tylko wobec pacjentów, borykających się z różnymi problemami, ale również i wobec efektów, na które w przypadku arteterapii należy niekiedy czekać nieco dłużej.

Gdzie znajdują zatrudnienie specjaliści od terapii sztuką?

Arteterapeuta może pracować zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi czy seniorami. Takich specjalistów poszukują z reguły ośrodki wychowawcze, terapeutyczne i resocjalizacyjne, zakłady karne, szkoły specjalne, domy pomocy społecznej i spokojnej starości. Nic dziwnego, że możliwości zatrudnienia arteterapeutów są wyjątkowo szerokie. 

Co więcej, terapię przez sztukę można wykorzystywać również profilaktycznie. Z tego względu arteterapeuci mogą starać się o zatrudnienie także w szkołach publicznych, domach kultury oraz w szpitalach, gdzie obcowanie ze sztuką pomaga wypełnić czas i zapewnia rozrywkę osobom w różnym wieku.